Generelle vilkår og betingelser for Paula's Choice Europe BV

Din brug af denne hjemmeside (også ”Siden") udgør din aftale om at overholde følgende vilkår og betingelser ("Aftalen"). Disse generelle betingelser gælder for din brug af denne Side, for hver ordre, du afgiver, for ethvert køb, du foretager gennem denne Side, og for enhver aftale, der indgås mellem dig og Paula's Choice Europe B.V. ("Paula's Choice").

Intellektuel ejendomsret

Denne Side og alt materiale, som er indeholdt på denne Side, inklusive men ikke begrænset til billeder, tekst, fotografier, design, ikoner og illustrationer, undtagen dem, der allerede er dækket af eksisterende copyright og intellektuel ejendomsbeskyttelse, tilhører Paula's Choice, Inc. og/eller dets ejere eller tilknyttede selskaber. For at reproducere, genudgive, ændre, uploade, opslå, overføre, distribuere eller offentligt vise materiale fra denne Side, skal du have skriftlig tilladelse fra Paula's Choice Inc. og Paula's Choice. De varemærker og logoer, der bruges og vises på denne Side, er varemærker tilhørende Paula's Choice Inc. og andre. Intet indeholdt på Siden må fortolkes som ved implicit eller på anden måde at give nogen licens eller ret til at bruge et varemærke, der vises på Siden, uden skriftlig tilladelse fra ejeren af varemærket. Brugere må kun se og downloade materiale fra denne Side til personligt, ikke-kommercielt hjemmebrug, og en sådan tilladelse anses for tilstrækkelig overholdelse af denne kontrakt. Paula's Choice Inc. vil aggressivt håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i lovens videst mulige omfang. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er garanteret heri, forbeholdes Paula's Choice Inc. eller Paula's Choice, alt efter omstændighederne.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende produkter/rådgivning

Denne hjemmeside tilbyder ikke lægehjælp og forsøger heller ikke at diagnosticere eller behandle hudproblemer eller hudtilstande. Hvis du har et medicinsk problem med din hud, bedes du bestille en tid hos en læge eller en hudlæge i dit område. Alle produkter skal bruges som anvist på produktbeholderen eller på denne side. Stop med at bruge ethvert produkt, der forårsager irritation (rødme, kløe, forbrænding, afskalning, ømhed eller andre symptomer). Hvis du er utilfreds med et produkt, skal du informere os herom så hurtigt som muligt. Se vores returpolitik for yderligere oplysninger, som udgør og er en integreret del af disse betingelser.
Oplysningerne, der gives på denne Side eller fra dette firma erstatter ikke en personlig konsultation med en hudlæge eller med din læge og bør ikke opfattes som individuel lægefaglig rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende oplysninger/anbefalinger

Formålet med denne Side er at præsentere forfatterens ideer og opfattelser om markedsføring, salg og brug af kosmetik. Forfatterens eneste formål er at præsentere forbrugerinformation og rådgivning vedrørende køb af makeup og hudplejeprodukter. De oplysninger og anbefalinger, der præsenteres, afspejler præcist forfatterens holdninger, opfattelser og viden om emnet og de nævnte produkter. Nogle mennesker kan få succes med et bestemt produkt, der ikke anbefales eller omtales på denne side, eller de kan være forudindtagede om en hudplejerutine, som Paula Begoun har anmeldt negativt. Det er alles umistelige ret at bedømme produkter efter deres egne kriterier og at være uenig med forfatteren.

Hvad der er nok så vigtigt, eftersom alle menneskers hud kan og sandsynligvis vil reagere på en ekstern stimulus på et eller andet tidspunkt, kan ethvert produkt forårsage en negativ reaktion på huden på et eller andet tidspunkt. Hvis din hud bliver sensitiv over for et kosmetikprodukt, skal du straks stoppe med at bruge det og konsultere din læge. Hvis du har brug for lægehjælp vedrørende din hud, skal du kontakte en læge eller en hudlæge.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende garanti

Indholdet på denne Side leveres "som det er" og uden garantier af nogen art, enten udtrykkeligt eller underforstået. De produkter, der sælges via Siden, sælges "som de er" og uden nogen form for garanti, udtrykkeligt eller underforstået.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Paula's Choice sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, inklusive men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, titel, ikke-krænkelse og egnethed til et bestemt formål. Paula’s Choice garanterer ikke eller repræsenterer ikke, at indholdet på Siden, uanset om det er udarbejdet af Paula’s Choice Inc., Paula’s Choice eller af tredjeparter, er nøjagtigt eller pålideligt, at Siden er fri for fejl eller virus, eller at din adgang til og brugen af Siden vil være uafbrudt eller sikker. Du forstår, at eventuelle garantier, der gives i forbindelse med tredjepartsprodukter, der er beskrevet på Siden, udelukkende leveres af tredjepart og ikke af Paula's Choice eller af Paula's Choice Inc. Din eneste løsning til utilfredshed med Siden er at stoppe med at bruge Siden. Du anerkender ved din brug af Siden, at din brug af Siden er for din egen risiko. Paula's Choice er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, deraf følgende, særlige, straffende eller andre skader, hvad enten det skyldes kontrakt, uagtsomhed, objektivt ansvar eller anden teori i forbindelse med Siden, indholdet deraf eller de solgte produkter, selvom information om muligheden for sådanne skader er oplyst. Under ingen omstændigheder kan Paula's Choice's ansvar over for en bruger overstige det beløb, som brugeren betaler for at få adgang til Siden eller for køb af produkter, der sælges på Siden.

Ingen påtegning

I nogle tilfælde repræsenterer indholdet af Siden holdninger fra brugere af Siden. Paula's Choice eller Paula's Choice Inc. bakker ikke op om sådanne holdninger.

Annulleret, hvor det er forbudt

Selv om Siden er tilgængelig over hele verden, er det ikke alle produkter, der diskuteres eller sælges på Siden, som er tilgængelige for alle personer eller på alle geografiske placeringer eller jurisdiktioner. Paula’s Choice tilbyder og sælger kun produkter til beboere i EU-lande og sender kun pakker til adresser inden for Den Europæiske Union. Paula’s Choice forbeholder sig endvidere udtrykkeligt retten til efter eget skøn at begrænse tilgængeligheden til Siden og/eller levering og mængde af noget produkt eller nogen tjeneste til en hvilken som helst person, geografisk område eller jurisdiktion, efter egen vurdering. Ethvert tilbud på ethvert produkt, der fremsættes i forbindelse med Siden, er ugyldigt, hvor det er forbudt. Brug af denne Side er uautoriseret i enhver jurisdiktion (1), der ikke giver fuld effekt til alle bestemmelser i denne Aftale, (2) hvor hele eller en del af denne Side kan være i strid med juridiske krav.

Adfærdskodeks

Du giver dit samtykke til ikke at:

  • begrænse eller forhindre nogen anden bruger i at bruge og benytte Siden og tjenesterne;
  • videregive ulovlig, bedragerisk, truende, krænkende, injurierende, ærekrænkende, uanstændig eller på anden måde anstødelig eller skadelige oplysninger eller materiale eller nogen oplysninger eller materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, som ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar, eller på nogen anden måde overtræde nogen lov;
  • overføre nogen oplysninger eller software, der indeholder en virus, orm, trojansk hest eller anden skadelig eller forstyrrende komponent;
  • overføre materiale i strid med en anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder
  • bruge Siden til noget kommercielt eller ulovligt formål; eller
  • ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille nogen som helst del af Siden.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at kompensere, forsvare og holde Paula’s Choice skadesløs for og mod ethvert krav, erstatning, omkostninger eller andre udgifter, herunder alle rimelige advokatsalærer, der måtte opstå ved voldgiftsmægling, ved enhver retssag eller ankesag, der måtte opstå, direkte eller indirekte som resultat af din overtrædelse af denne Aftale (herunder din overtrædelse af Adfærdskodekset) og/eller som resultat af dine aktiviteter i forbindelse med Siden. Dette afsnit vil uanset årsagen overleve opsigelsen af denne Aftale.

Køb

Hvis du ønsker at foretage køb af produkter, der er beskrevet på Siden, kan du blive bedt om at angive visse oplysninger, herunder men ikke begrænset til kreditkort eller andre betalingsoplysninger. Du forstår, at sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Paula's Choice. Du giver dit samtykke til, at alle sådanne oplysninger, som du angiver, vil være nøjagtige, komplette og aktuelle. Du accepterer at betale alle gebyrer, som brugerne af din konto og dit kreditkort eller anden betalingsmekanisme afholder til de priser, der er gældende, når sådanne gebyrer opstår. Du er også ansvarlig for at betale eventuelle gældende skatter eller afgifter (ud over moms) i forbindelse med dine køb. Priserne på Siden er i DKK og er inklusive moms.

Ret til at annullere

Din ret til at opløse en aftale om salg af produkter, der er indgået via denne Side i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU) og enhver implementering deraf i national lovgivning, kan kun udøves på følgende betingelser:

  • du skal oplyse Paula's Choice per e-mail eller brev inden for 14 dage efter, at du har modtaget pakken med produkterne, at du ønsker at udøve denne rettighed;
  • efter at have sendt notifikationen, som nævnt i stk. 1, skal du uden unødig forsinkelse, og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, returnere pakken for egen regning til den adresse, som er angivet af Paula's Choice i de instruktioner, du har modtaget fra Paula’s Choice via e-mail, efter at din notifikation er blevet behandlet;
  • efter at Paula's Choice har modtaget notifikationen om annullering, vil Paula's Choice tilbagebetale købsprisen inden for 14 dage inklusive standardomkostninger og eksklusive eventuelle andre skatter og afgifter end moms.

Se nedenfor og på vores side med returpolitik og ombytning, hvilke regler der gælder, når pakker er blevet åbnet, og for alle andre situationer.

Returnering af åbnede produkter

Ud over det forrige afsnit om returnering af uåbnede produkter, hvis du ikke er tilfreds med et produkt fra Paula's Choice, der er blevet åbnet, kan du også returnere dette produkt (for egen regning). Bemærk, at du under Returpolitk muligvis ikke modtager en (fuld) refusion i tilfælde, hvor produktet er blevet brugt ud over det, der anses for rimeligt for at prøve produktet. For eksempel et produkt, der er tomt eller næsten tomt. Dette gælder også for et produkt, der er blevet beskadiget, efter at du har modtaget det. Se vores side med Returpolitik og ombytning med vejledning i, hvordan du skal returnere produkter, der er åbnet.

Returnering

Bemærk venligst, at vi tilbyder prøver af næsten alle produkter fra Paula's Choice for et lille gebyr, så du kan prøve, før du køber.
Hos Paula's Choice UK står vi bag alle de produkter, vi sælger.
Hvis du af en eller anden årsag ikke er tilfreds med dit produkt fra Paula’s Choice, så har du 60 dage til at returnere det til os fra købsdatoen af, og vi refunderer uden problemer den fulde pris (eksklusive forsendelsesomkostningerne).

Den hurtigste måde at behandle din retur på:
Kontakt os først på e-mail på info@paulaschoice-eu.com, før du returnerer et produkt eller en pakke.
    a. Du bedes angive dit ordrenummer
    b. Oplys årsagen til returnering, så vi kan forbedre vores service og produktkvalitet
    Returnér til sidst dine produkter i den originale emballage og vedlæg faktura og/eller pakkesedlen.

Dine breve, spørgsmål og kommentarer

Du anerkender og accepterer, at du ved at sende dine spørgsmål til Paula Begoun, Paula's Choice og/eller Paula's Choice Inc., hvad enten det er skriftligt eller via e-mail, giver Paula Begoun, Paula's Choice og Paula's Choice Inc. uden omkostninger en permanent, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, universel ret og licens til at linke til, bruge, reproducere, overføre, ændre, tilpasse, offentliggøre, vise, distribuere, oversætte og underlicensere sådant materiale (helt eller delvist) og/eller at inkorporere det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller i det følgende udviklet til den fulde periode for enhver ophavsret, der måtte eksistere i sådant materiale. Ved at sende indhold til Paula's Choice eller Paula's Choice Inc. erklærer du og garanterer, at du har bemyndigelse til at tildele sådanne rettigheder, og at det indhold du sender ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til copyright, varemærke og ret til privatliv.

Brug af adgangskoder

Brug af ethvert adgangskodebeskyttet område på Siden er begrænset til den person, der har fået tilladelse og en adgangskode til at komme ind i et sådant område ("Bemyndiget part"). Adgangskoden må ikke distribueres til andre, og den bemyndigede part er ansvarlig for alle skader på Paula's Choice som følge af distributionen af sin adgangskode.

Ændringer

Paula's Choice har til enhver tid ret til at (a) ændre vilkårene i denne Aftale, (b) ændre Siden, herunder eliminere eller slette ethvert indhold eller funktion på Siden, begrænse det tidsrum, hvor den er tilgængelig, eller begrænse omfanget af tilladt anvendelse, eller (c) ændre gebyrer eller takster for brug af Siden, herunder at indføre nye eller forhøjede gebyrer eller takster for brug af Siden eller andre relaterede tjenester eller funktioner deri. Denne Aftale kan til enhver tid ændres af Paula's Choice ved at Paula's Choice offentliggør de ændrede vilkår på denne Side, og din fortsatte brug af siden derefter betragtes som accept af disse ændrede vilkår og betingelser.

Diverse

Du accepterer, at denne Aftale er indgået i Holland og skal styres af og fortolkes i henhold til hollandsk lov eksklusive dets valg af lovregler. Hver af parterne i denne Aftale underkaster sig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Amsterdam, Holland, og giver afkald på enhver jurisdiktion, mødested, ubelejligt forum eller andre indvendinger mod sådanne domstole. I enhver handling for at håndhæve denne Aftale har den sejrende part ret til omkostninger og advokatsalærer. I tilfælde af, at nogle af bestemmelserne i denne Aftale af en domstol eller andet nævn eller kompetent jurisdiktion anses for værende umulige at håndhæve, skal sådanne bestemmelser begrænses eller elimineres til det mindst mulige omfang, sådan at denne Aftale i øvrigt forbliver fuldt ud gyldig og kan håndhæves. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem parterne herom vedrørende genstanden herfor, og alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler, der findes mellem parterne, annulleres udtrykkeligt. Intet afkald fra nogen af parterne på nogen overtrædelse eller misligholdelse herunder kan dømmes til at være et afkald på nogen forudgående eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse. Enhver overskrift, billedtekst eller afsnit, der er indeholdt i denne Aftale, indsættes kun af hensyn til bekvemmelighed og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller nogen bestemmelse herom.

Europa Kommissionen har en platform til online tvistbilæggelse (ODR), som man kan få adgang til via https://ec.europa.eu/consumers/odr Vi er klar til at deltage i en retslig procedure omkring tvistbilæggelse foran et organ for forbrugertvistbilæggelse.